Drept civil

Cabinetul individual avocat Toderaș Anca formulează pentru clienți cereri de chemare în judecată având ca obiect:

 • Răspundere civilă delictuală și contractuală
 • Nulitatea absolută sau relativă a unui contract
 • Rezoluțiune sau reziliere contract
 • Revocare contract donație
 • Revendicarea imobiliară și mobiliară
 • Grănițuire
 • Servitutea
 • Anularea vânzării pentru vicii ascunse
 • Reducerea prețului dintr-un contract de vânzare -cumpărare pentru vicii ascunse
 • Deschidere succesiune
 • Punerea sub interdicție a unei persoane

Asistență și reprezentare juridică în fața tuturor instanțelor de judecată.

Meniu