Drept contencios administrativ

Cabinetul individual avocat Toderaș Anca oferă asistența pentru persoane fizice și/sau juridice, în ceea ce privește relaţia acestora cu organele administrative cât şi în raport cu instituţii publice în probleme legate de emiterea actelor administrative sau activităţi de control.

Drept urmare, principalele activități desfășurate în acest domeniu vizează:

  • analiza actelor administrative şi consultanță cu privire la oportunitatea contestării anumitor acte administrative;
  • reprezentare şi asistare în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative şi fiscale (plângere prealabilă şi contestaţie);
  • reprezentare şi asistare în cadrul procedurilor contencioase în faţa instanţelor judecătoreşti competente de contencios administrativ;
  • reprezentare şi asistare în invocarea şi soluţionarea excepţiilor de nelegalitate a actelor administrative precum şi în procesele privind suspendarea executării actelor administrative;
  • reprezentare, asistare şi consiliere a persoanelor fizice şi juridice în faţa autorităţii publice;
  • reprezentare, asistare şi consiliere în cadrul procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • contestarea licitaţiilor şi a altor modalităţi de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • reprezentare şi consiliere în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare sau a autorizaţiilor de construcţie, precum și contestarea acestora;
Meniu